• המלצה על מאיר בן מרום מ:סול דיין

  • המלצה על מאיר בן מרום מ:נוגה בן צבי, מ:Sarit Isaac Sarmili

  • המלצה על מאיר בן מרום מ:סימה בו חמו